ARCHADIE s.r.o.
fakturační adresa: 
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa: 
Převrátilská ulice 41, 390 01 Tábor
sklad: Tábor
tel. číslo: 606 062 043 
e-mail: info@archadie.cz 
IČO:      28089103 
DIČ:      CZ28089103

pobočka Ostrava:

ARCHADIE s.r.o. Sládkova 10

Ostrava 

tel. číslo: 739 358 915